הביטוח הלאומי – מבנה הנהלה וסניף ירושלים

הדסה עין-כרם: מגדל האשפוז ע"ש שרה ווטסמן דוידסון

הביתן היהודי באושוויץ

משרד המשפטים

קריית העירייה, ירושלים – כיכר ספרא

מרכז ימק"א הבינלאומי

קרן קלור

התאמת משרדים – מנהל הדיור המשלתי – לווי פרויקטים

חניון כיכר הלאום

מכון שכטר למדעי היהדות