Skip to main content
no image added yet.

הביטוח הלאומי – מבנה הנהלה וסניף ירושלים

ייצוג המזמין

הדסה עין-כרם: מגדל האשפוז ע"ש שרה ווטסמן דוידסון

ייצוג המזמין

הביתן היהודי באושוויץ

ייצוג המזמין

משרד המשפטים

ייצוג המזמין

קריית העירייה, ירושלים – כיכר ספרא

ייצוג המזמין

מרכז ימק"א הבינלאומי

ייצוג המזמין

קרן קלור

ייצוג המזמין

התאמת משרדים – מנהל הדיור המשלתי – לווי פרויקטים

ייצוג המזמין

חניון כיכר הלאום

ייצוג המזמין

מכון שכטר למדעי היהדות