פרוגרמה

השלב הראשון במימוש פרויקט הוא הגדרת צרכי המזמין, שאיפותיו וחלומותיו. שלב זה מגדיר את בסיס התכנון לכל הגורמים המעורבים בתכנון הפרויקט. לתפנית ניהול בניה, ניסיון רב בתחום והיא מעמידה שרות זה כשרות בפני עצמו או כחלק מניהול כולל של פרויקט.
בית הפגודה

בית הפגודה

בית העצמאות

בית העצמאות

מערת צדקיהו

מערת צדקיהו

בית אבי חי

בית אבי חי

יד שם – מבואת כניסה

יד שם – מבואת כניסה

בית הספר להוראת השואה ביד ושם

בית הספר להוראת השואה ביד ושם

אוניברסיטת בן-גוריון – מכונים למחקר שימושי

אוניברסיטת בן-גוריון – מכונים למחקר שימושי

מכון שכטר למדעי היהדות

מכון שכטר למדעי היהדות

בית המדפיס הממשלתי

בית המדפיס הממשלתי