פרוגרמה

השלב הראשון במימוש פרויקט הוא הגדרת צרכי המזמין, שאיפותיו וחלומותיו. שלב זה מגדיר את בסיס התכנון לכל הגורמים המעורבים בתכנון הפרויקט. לתפנית ניהול בניה, ניסיון רב בתחום והיא מעמידה שרות זה כשרות בפני עצמו או כחלק מניהול כולל של פרויקט.

בית הפגודה

בית העצמאות

מערת צדקיהו

בית אבי חי

יד שם – מבואת כניסה

בית הספר להוראת השואה ביד ושם

אוניברסיטת בן-גוריון – מכונים למחקר שימושי

מכון שכטר למדעי היהדות

בית המדפיס הממשלתי