Skip to main content

יד ושם – מבואת כניסה

יד ושם, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, הוקמה על-פי חוק בשנת התש"ג – 1953

משכנה נקבע בהר הזיכרון בירושלים, והמתחם תוכנן והתפתח במהלך השנים.

מערכת הכניסה היא אחד המרכיבים של תוכנית האב הכוללת שהוכנה ליד ושם ואחד השלבים הראשונים במימוש תוכנית הפיתוח וההיערכות של יד ושם לשנות האלפיים.

מבנה המבואה עשוי בטון אדריכלי בסגנון מינמליסטי, משולב בגג ובקירות מסך שקופים, מטרת הפרויקט לארגן מחדש את מערכת הכניסה והיציאה של יד ושם, כך שתהלום את צורכי המבקרים – מבקרים בקבוצות ובמסגרות עצמאיות, חוקרים, תלמידים וחיילים, אחמי"ם, מבקרי ארועים ייזומים, טקסים מלכותיים וכיוצ"ב.

מערכת הכניסה מורכבת מדרך הגישה ליד ושם מציר הרצל, מחניון האוטובוסים, מחניון פתוח וחניון תת קרקעי מקורה לכלי הרכב של המבקרים,

מבניין מבואה ובו שני מפלסים, מחנות ומכיכר רחבה שמשמשת לריכוז ולהכוונה של המבקרים.
בניין המבואה נועד להכניס את המבקרים לאווירה הייחודית של האתר, לספק להם מידע על המקום, לכוון אותם ולספק להם את השירותים הנלווים: קפיטריה, מלתחה, חדר אירוח לאחמי"ם, שירותים.

כמו כן ניבנו בבניין המבואה חדרי מדריכים וחדרי מינהלה לניהול השוטף של המקום.