טופוגרפיה קשה וכביש מיושן הפכו את כביש 90 לכביש אדום באזור זה.

מטרות הפרויקט היו לבצע שינויים גיאומטריים ובטיחותיים בכביש כך שיתאים למהירויות נסיעה בין עירוניות.

במסגרת הפרויקט שופרו עקומות הכביש, בוצעו עבודות עפר, הורחב חתך הכביש, בוצעו שוליים ושופצו תשתיות.