הרשות לפיתוח ירושלים, הינה רשות ממשלתית הפועלת בתחומים מגוונים לקידום העיר ירושלים. בין היתר באמצעות ייזום, תכנון וביצוע פרויקטים עירוניים בעלי משמעות רחבה. בפרויקט זה פועלת הרשות לפיתוח ירושלים בשיתוף משרד התיירות ובמימונו.

תכנית מפורטת לאזור תעשיה עתירת ידע ברביע הצפון מזרחי של צומת הגבעה הצרפתית. אזור התעשייה מתוכנן מצפון לדיפו של הרכבת הקלה בגבעה הצרפתית, ותחום בין שד' משה דיין ממזרח ודרך עוזי נרקיס ממערב.

הקרקע בתחום התכנית אינה מוסדרת, הבעלויות במתחם רובן ככולן בעלויות פרטיות מתוקף לוח התביעות הירדני מאז שנת 1967.

התכנית מאפשרת הקמת כ-165,000 מ"ר בנוי, במודולים קבועים של עד 8 קומות, הינה מבוססת על חלוקה תכנונית ללא איחוד וחלוקה, ומתוקפה ניתן יהיה להוציא היתרי בניה לאחר הוצאת תצ"ר למגרשים החדשים.

במקביל לקידום התכנון מתנהלים מגעים של צוות התכנון וגורמים עירוניים מול גורמים עסקיים במטרה למקסם את הפוטנציאל העסקי של המתחם.