אוניברסיטת בן-גוריון – מכונים למחקר שימושי

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב היא מהאוניברסיטאות המובילות בישראל, ובתחומי מחקר רבים מן המובילות בעולם.

המכונים הם גופים עצמאיים המנוהלים כיחידות נפרדות, ולכל אחד צרכים המיוחדים לו.
הפרוגרמה הגדירה את השטחים הנדרשים ליחידות שיעתיקו את מקומן והביאה בחשבון את הגידול הצפוי בכל אחד מהמכונים עד לרמה של קבוצות מחקר.
הפרוגרמה שימשה "פרוגרמת שטחים", ועל בסיסה היה אפשר להכין תוכנית אב כדי לקבוע את מקומן של היחידות המרכיבות את המכונים ואת פריסתן בשטח.
בפרוגרמה באו לידי ביטוי הצרכים המגוונים של כל אחד מהמכונים ובכלל זה: מעבדות, חממות ומשתלות,כלובים לבעלי חיים, שטחים פתוחים לגידולי שדה, פיילוטים, מחסנים וחדרי הכנה, משרדים, משרדי חוקרים וחדרי סטודנטים,יחידות שירות, יחידות לרווחת העובד ועוד.
הנתונים נאספו על ידי ראיונות ופגישות עם ראשי המכונים, עם ראשי מחלקות ואף עם אחדים מן החוקרים עצמם.