אזור תעשייה – גבעת שאול ג'

בשולי אזור התעשייה הישן של גבעת שאול, הוכנה תכנית מתאר לשימוש ביתרות הקרקע תוך יצירת חיץ ושימור ערכי הנוף והטבה של יער ירושלים בואכה בית זית.

הפרויקט תוכנן ומומש במסגרת פיתוח אזורי תעשייה בירושלים, מתוקף היותה, על-פי חוק, אזור פיתוח מועדף.

התכנית ייצרה שטחים חדשים למבני תעשייה עתירת ידע תוך שיקום נופי בשולי יער ירושלים ומניעת המשך הריסת היער באמצעות שפיכת פסולת בנייה ועודפי עפר באופן בלתי מבוקר.

הפרויקט מתאפיין בטופוגרפיה מורכבת ודרש פתרונות הנדסיים לצורך ייצוב המדרונות, הכביש ומגרשי התעשייה.