מרכז רפואי רבין– חניון ממוגן, חדר מיון ומגדל אישפוז

כללית היא ארגון בריאות המעניק שירותים רפואיים ליותר מ־4.2 מיליון לקוחות, בבעלותו מרפאות ובתי חולים רבים.

הפרויקט ממוקם בחלקו המערבי של המרכז הרפואי ע"ש יצחק רבין – בילינסון (בצמוד לשדרות ז'בוטינסקי) ומהווה חלק מן המרכז הרפואי כולו.

הפרויקט תוכנן כחלק מתכניות הרחבת המרכז הרפואי רבין, על מנת לתת מענה עדכני לצרכים הרפואיים המתפתחים באזור גוש דן.

תכנית הפרויקט:
א. חניון תת קרקעי ממוגן לכ-450 כלי רכב בשטח של כ-20,000 מ"ר. חניון זה תוכנן ובוצע באופן בו ניתן להכשירו בעתיד כבית חולים חירום ממוגן.
ב. מרכז לרפואה דחופה (מלר"ד – חדר מיון), ממוגן באופן מלא, מן הגדולים והמורכבים בעולם.
ג. מגדל אשפוז בשטח כולל של כ-53,000 מ"ר הכולל קומה מסחרית, מרכז ניתוחים ומחלקות אשפוז. מתוך השטח הנ"ל כ-25,00 מ"ר ממוגנים באופן מלא.
ד. מרכז אנרגיה ממוגן בשטח של כ-3,000 מ"ר.

הפרויקט בהיותו ממוגן הפך לחלק ממערך ייצור אנרגיה בשעות חירום, ולפיכך כל מערכותיו חוברו גם הן לחיבור דו-סטרי אל המתקנים הקיימים בבית החולים.

בהיותו חלק מקמפוס רפואי פעיל, נדרשה השתלבותו של הפרויקט בקמפוס הקיים, חיבורו אל המבנים הקיימים, ומניעת הפרעה לפעילותו הרגילה של בית החולים – בשגרה ובחירום – במשך כל זמן הבנייה.
בשלבים הראשונים להקמת הפרויקט נדרש ביצוע עבודות נרחבות להעתקת התשתיות של כלל הקמפוס, וכן הכנות לשדרוג והרחבה של מערך אספקת האנרגיה.
כדי למנוע הפרעה לתפקודו השוטף של בית החולים בעת ההקמה בוצעו מעקפים, תשתיות זמניות, נתיבי מעבר זמניים להולכי רגל וכלי רכב בהתאם לשלבי הביצוע השונים ועד להשלמתם והתחברותם לקמפוס באופן מלא.

נכון לתחילת שנת 2018 הושלמו החניון המשמש גם כבית חולים בשעות חירום והמרכז לרפואה דחופה.
מגדל האשפוז נמצא בביצוע מתקדם.