הרחבת מושב נס הרים

מושב נס הרים ממוקם בהרי ירושלים, במסגרת ההרחבה נוספו למושב 103 מגרשים בני כחצי דונם כל אחד. את מרבית המגרשים רכשו חברי עמותה דתיים וחילוניים אשר קיבלו עליהם לקדם את הפרויקט ולממשו.

תפנית תיאמה את התכנון המפורט עד ליציאה למכרז ופיקחה על הקבלנים בביצוע התשתיות שנדרשו להרחבת המושב.