יד ושם 2001 – תוכנית אב

יד ושם, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, הוקמה על-פי חוק בשנת התש"ג (1953). משכנה נקבע בהר הזיכרון בירושלים, והמתחם תוכנן והתפתח במהלך השנים

לקראת שנות האלפיים גבר הצורך בתכנית אב אשר תקבע את התפתחותו של המתחם לעשרות השנים הבאות, ותאפשר לו לקלוט את מיליוני המבקרים המגיעים מדי שנה מארץ ומחו"ל.

על תכנית האב הופקד האדריכל דוד רזניק ז"ל, חתן פרס ישראל.

תכנית האב כללה בין היתר:
• פיתוח הדרכים והשבילים במתחם
• פיתוח התשתיות
• הקמת בית הספר להוראת לימודי השואה
• הקמת ארכיון וספריה
• הקמת מכון בינלאומי לחקר השואה
• הסדרת מערכת הכניסה, החניה והמבואה למבקרים
• הקמת מכלול מוזיאלי חדש ושילובו במהלך הביקור
• כמו כן שופצו והותאמו מבנים קיימים רבים כגון מבנה המנהלה ועוד

מדובר בפרויקט מורכב מאוד מבחינה לוגיסטית ובוצע באתר רגיש וחשוב.

הפרויקט מומש כולו מבלי להפסיק את תנועת המבקרים אף לא ליום אחד.