כביש שמגר-גולדה

מוריה – חברה לפיתוח ירושלים הוקמה בשנת 1986 ועוסקת מאז בפיתוח תשתיות בירושלים

כביש שמגר גולדה הינו כביש עירוני עורקי בצפון ירושלים שנועד להקטין את עומס התנועה ברחובות השכונות הסמוכות.

הפרויקט בוצע בשלבים:
שלב א: 1993-1995
שלב ב: 2000-2002

לצורך ביצוע הכביש נדרשו פתרונות הנדסיים מורכבים.