כביש 90 בקטע: 339 עד 343

טופוגרפיה קשה וכביש מיושן הפכו את כביש 90 לכביש אדום באזור זה.

מטרות הפרויקט היו לבצע שינויים גיאומטריים ובטיחותיים בכביש כך שיתאים למהירויות נסיעה בין עירוניות.

במסגרת הפרויקט שופרו עקומות הכביש, בוצעו עבודות עפר, הורחב חתך הכביש, בוצעו שוליים ושופצו תשתיות.