מערכת הכבישים בדרום-מערב ירושלים

מוריה – חברה לפיתוח ירושלים הוקמה בשנת 1986, ומאז עוסקת בפיתוח תשתיות בירושלים.
ביצוע הכבישים מהווה חלק ממימוש תכנית אב לדרום-מערב ירושלים.
תכנית הכוללת את קניון מלחה, בית הלוחם, אצטדיון טדי, גן החיות התנ"כי והגן הטכנולוגי.
הפרויקט כלל את כבישי הגישה לבית הלוחם ולגבעת משואה, לגן החיות, לגן הטכנולוגי מצדו המערבי, וכן את מערכת הכבישים הפנימיים בתוך הגן הטכנולוגי, לרבות הכביש שמדרום לקניון מלחה.