מרפאת בית הקופטים

כללית היא ארגון בריאות המעניק שירותים רפואיים ליותר מ־4.2 מיליון לקוחות, בבעלותו מרפאות ובתי חולים רבים.
המרפאה הוקמה במבנה השייך לכנסייה הקופטית, אשר נבנה במקור למטרה אחרת.
כדי להקים את המרפאה נדרשו התאמות רבות במבנה. המרפאה משמשת את היחידה לרפואת המשפחה, התפתחות הילד ובריאות הנפש של שירותי בריאות כללית.