מרפאת מקור ברוך

כללית היא ארגון בריאות המעניק שירותים רפואיים ליותר מ־4.2 מיליון לקוחות, בבעלותו מרפאות ובתי חולים רבים.

המרפאה שוכנת בשכונת מקור ברוך בירושלים.

המרפאה נבנתה בשני שלבים עיקריים, בשלב המוקדם נבנו שלושת הקומות הראשונות ובהן הופעלה מרפאה לטיפול ולמיון ראשוני, מרפאות מקצועיות ובית מרקחת אזורי.
בשלב השני נבנו שתי קומות נוספות ובהן הופעלו מכון רנטגן ואולטרסאונד, מרפאות מקצועיות נוספות לכירורגיה ולאורתופדיה, חדרים לטיפולים מיוחדים, חדרי ניתוח וחדרי התאוששות.

פעילותה של המרפאה נמשכה ברציפות ללא כל הפרעה גם בעת הקמת הקומות העליונות.