מתחם הרכס

הרשות לפיתוח ירושלים היא רשות ממשלתית הפועלת במישורים מגוונים לקידום העיר ירושלים. בין היתר, היא יוזמת, מתכננת ומבצעת פרויקטים עירוניים בעלי משמעות רחבה. בפרויקט זה פועלת הרשות לפיתוח ירושלים בשיתוף משרד התיירות ובמימונו.

מתחם הרכס משתרע בין ארמון הנְציב בדרום העיר ובין מתחם התחנה הראשונה בצפונה, והוא כולל את מתחם מלונות הרכס, רחוב ינובסקי בחלק המוביל לארמון הנְציב, טיילות גבריאל שרובר, דניאל האז, ריצ'רד גולדמן, יער השלום ורחוב חברון בין מתחם התחנה הראשונה ל"יס פלנט".

יעדי הפרויקט הם לחזק את מתחם הרכס שבו עומדים להיבנות בשנים הבאות אלפי חדרי מלון, ולחבר אותו עם מתחמים סמוכים, כך שייווצר רצף עירוני בין המתחם למערב העיר. במסגרת הפרויקט ישופר הפיתוח, ישולבו אלמנטים תיירותיים, יתווספו שירותי מסחר והסעדה ויחוזקו צירי התנועה להולכי רגל, לרצים ולרוכבי אופניים.

התוכנית האסטרטגית המוצעת לאזור מבטאת תפיסה רחבה של פיתוח המרחב, המאופיין בשפע של טיילות הצופות לנוף מרהיב, אך סובל מתנועת אנשים מועטה ומניתוק ממרכז העיר.

התוכנית כוללת מתחמים רבים הנמצאים באחריות גופים שונים שעימם יש צורך להגיע להבנות כדי להגשים את מטרות הפרויקט ולהופכו למתחם עירוני שוקק חיים.