נווה המוזאון פתוח ותשתיות

מוריה – חברה לפיתוח ירושלים הוקמה בשנת 1986, ועוסקת מאז בפיתוח תשתיות בירושלים.

ארבע תכניות מפורטות, שהן תולדה של תכנית אב למוזיאון ישראל, הביאו למצב אשר אפשר למוזיאון להחזיר למנהל מקרקעי ישראל שטחים שלא היה לו צורך בהם להתרחבות עתידית.

במסגרת הפרויקט שווקו שלושה מגרשים למגורים, מגרש לאכסניית נוער, ופותחו גנים וכבישים בשכונה החדשה.

הפרויקט כלל שינוי תכניות מתאר, הקמת קירות תמך, סלילת כבישים, ביצוע מערכות תת קרקעיות ופיתוח גנים ציבוריים.