תוכנית אב למחנה המעפילים בעתלית

החברה להגנת הטבע הקימה את המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל בשנת 1984, על פי החלטת ועדת החינוך של הכנסת.
משנת 2008 המועצה פועלת כעמותה עצמאית בשם "המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל".

מחנה המעפילים בעתלית הוא אתר מורשת לאומי, היסטורי וחינוכי, המסַפּר את סיפור ההעפלה בדרכי הים, היבשה והאוויר לפני קום המדינה ובעת בניית היישוב העברי בארץ ישראל.

במחנה נעשו פעולות רחבות היקף שנועדו לשחזר את המבנים ההיסטוריים וכיום אפשר ליהנות מהדרכה ומתצוגה של היסטוריית המקום.
הפרויקט כולל הכנת תוכנית אב שתשמש בסיס לכל תכנון עתידי במתחם בהיבטי השימור, שחזור התוכן והתשתיות.

התוכנית קובעת את גבולות הפיתוח של האתר בהתחשב בתוכניות וביוזמות תכנוניות בשטחים מצרניים.