שצ"פ מלון ארץ ישראל

חברת "עדן"– החברה לפיתוח כלכלי בירושלים- הינה הזרוע העירונית המטפלת בפיתוח כלכלי ותרבותי באזורי מסחר ותעסוקה אסטרטגיים בעיר ירושלים, ופיתוחו של המרחב הציבורי

שצ"פ מלון ארץ ישראל שוכן בין הרחובות קינג ג'ורג' ואבידע. בשטח הפרויקט ישנם שלושה מבנים לשימור בבעלות קק"ל. מטרת הפרויקט היא לייצר הנגשה בין רח' קינג ג'ורג' לגן העצמאות.

חלק מהמימון לפרויקט מגיע ממסגרת התחייבות עירונית של יזמי מגדלי היכל שלמה, פרויקט של מגדלי מגורים הצמוד לשצ"פ, בהתאם להחלטת הועדה המקומית בירושלים.

העבודה נעשית סמוך לאתר בנייה אחר, ורחוב מרכזי בעיר.