All posts by amiga

שימור וזיכרון-הקמת התצוגה החדשה בביתן היהודי באושוויץ

By | הסיפור שמאחורי הפרוייקט | אין תגובות

בינואר 2006 קיבלה ממשלת ישראל החלטה לפעול לחידוש הביתן היהודי במוזיאון מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו. החלטה זאת באה בעקבות ביקור ראש ממשלת ישראל דאז, אריאל שרון, זמן קצר קודם לכן באושוויץ ובביתן והתרשמותו שהתצוגה בביתן טעונה חידוש. באותה החלטת ממשלה הוחלט על הקמת צוות בין-משרדי שיפעל להגשת מתווה לחידוש הביתן באמצעות יד ושם-רשות הזיכרון לשואה ולגבורה.

Read More