מוזיאון מגדל דוד

בית הלוחם

יד ושם 2001 – תוכנית אב

מכון שכטר למדעי היהדות

אתר ההנצחה בגבעת התחמושת

בניין אלון לטכנולוגיה עילית

בניין ארכיון וספרייה ביד ושם

אכסניית נוער רבין, נווה גרנות ירושלים