מערכת איסוף וטיפול בשפכים – אגנים מערביים (שורק ורפאים)

בית הלוחם

יד ושם 2001 – תוכנית אב

מכון שכטר למדעי היהדות

הרחבת מושב נס הרים

הגן הטכנולוגי במנחת

בניין ארכיון וספרייה ביד ושם