מעבדות לאומיות משרד הבריאות

מעבדות לאומיות משרד הבריאות

הגן הטכנולוגי במנחת

הגן הטכנולוגי במנחת

אתר ההנצחה בגבעת התחמושת

אתר ההנצחה בגבעת התחמושת

בניין אלון לטכנולוגיה עילית

בניין אלון לטכנולוגיה עילית

מרפאת בית הקופטים

מרפאת בית הקופטים

בניין ארכיון וספרייה ביד ושם

בניין ארכיון וספרייה ביד ושם

אכסניית נוער רבין, נווה גרנות ירושלים

אכסניית נוער רבין, נווה גרנות ירושלים

אופיר אופטרוניקה

אופיר אופטרוניקה

בית המדפיס הממשלתי

בית המדפיס הממשלתי