המרכז הארצי לסימולציה רפואית תל השומר

הדסה עין-כרם: מגדל האשפוז ע"ש שרה ווטסמן דוידסון

מרכז רפואי רבין– חניון ממוגן, חדר מיון ומגדל אישפוז

בית הלוחם

מרפאת מקור ברוך

מעבדות לאומיות משרד הבריאות

מרפאת בית הקופטים