בית הפגודה

בית העצמאות

מערת צדקיהו

בית אבי חי

בית הספר להוראת השואה ביד ושם

אוניברסיטת בן-גוריון – מכונים למחקר שימושי