הארכיון הציוני – שיפוץ המבנה הקיים

הארכיון הציוני – שיפוץ המבנה הקיים

הארכיון הציוני – מבנה חדש

הארכיון הציוני – מבנה חדש

מעבדות למחקר רב תחומי בבניין 42

מעבדות למחקר רב תחומי בבניין 42

מכון ויצמן- בניין אנדרה דלורו לחומרים מתקדמים וחכמים

מכון ויצמן- בניין אנדרה דלורו לחומרים מתקדמים וחכמים

מִנהל המחקר למדעי האדמה והים (המכון הגֵאולוגי)

מִנהל המחקר למדעי האדמה והים (המכון הגֵאולוגי)

אונ' בן גוריון – בניין פקולטה לכימיה

אונ' בן גוריון – בניין פקולטה לכימיה

המרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת

המרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת

משרד המשפטים

משרד המשפטים

בית אבי חי

בית אבי חי

קריית העירייה, ירושלים – כיכר ספרא

קריית העירייה, ירושלים – כיכר ספרא

מרכז אילזה כץ לננוטכנולוגיה

מרכז אילזה כץ לננוטכנולוגיה

התאמת משרדים – מנהל הדיור המשלתי – לווי פרויקטים

התאמת משרדים – מנהל הדיור המשלתי – לווי פרויקטים

משרד המשפטים –  דוד המלך 20, ירושלים

משרד המשפטים – דוד המלך 20, ירושלים

בית מלם מערכות

בית מלם מערכות

מעבדות לאומיות משרד הבריאות

מעבדות לאומיות משרד הבריאות

הגן הטכנולוגי במנחת

הגן הטכנולוגי במנחת

בניין אלון לטכנולוגיה עילית

בניין אלון לטכנולוגיה עילית

אופיר אופטרוניקה

אופיר אופטרוניקה

בית המדפיס הממשלתי

בית המדפיס הממשלתי