הביטוח הלאומי – מבנה הנהלה וסניף ירושלים

המרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת

משרד המשפטים

קריית העירייה, ירושלים – כיכר ספרא

בית מלם מערכות

חניון כיכר הלאום

מערכת איסוף וטיפול בשפכים – אגנים מערביים (שורק ורפאים)