נגישות

לוחות הזמנים שנקבעו בתקנות בניין קיים הביאו לתודעת הציבור בישראל את חובת הנגשת מבנים קיימים. אנו מחלוצי הטיפול בנושא באופן מלא, החל בסקרים, דרך התכנון והרישוי וכלה בפיקוח על העבודות הנדרשות לשם הנגשת מבנים קיימים. במשרד צוות גדול ומנוסה המומחה בטיפול בנושא ההנגשה, ושירותינו ניתנים למשרדי ממשלה ולרשויות בכל רחבי הארץ.

בית הפגודה

בית העצמאות

המרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת

בית אבי חי

המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל

משרד המשפטים – דוד המלך 20, ירושלים

מרכז הספורט על שם לרנר