מִנהלת הבינוי הממשלתי היא הזרוע הביצועית של משרד האוצרהחשב הכללי והדיור הממשלתי ואחראית להקמת עשרות קריות ממשלה ובתי משפט.

בשנת 1993 הוקמה מנהלת הבינוי הממשלתי (או בשמה הקודם "מִנהלת הקמת קריות ממשלה ובתי משפט") שייעודה היה יישום תוכנית אב לבניית משרדי ממשלה מודרניים שישפרו את השירות לקהל ויספקו תנאי עבודה הולמים.

המִנהלת היא יחידת מטה שנועדה ליזום ולבצע מיזמי בנייה חדשים, והיא סמכות מקצועית בנושאי בינוי. המנהלת מטפלת בבניית משרדים ראשיים (מינסטריונים), קריות מחוזיות ונפתיות, בתי משפט ומיזמי בינוי שונים.

המבנה נמצא בצומת הרחובות רופין ונתנאל לורך בקריית הלאום, בסמוך למשרד ראש הממשלה ולמשרדי ממשלה נוספים.

משרד המשפטים הוא מן הגדולים בארץ בצרכיו הפיזיים, מבנה זה עתיד לתת מענה למבנה העיקרי הנמצא כיום ברחוב צלאח א-דין בירושלים ולמבנים רבים אחרים המפוזרים ברחבי העיר.

שימושיו העיקריים של המבנה:

  • לשכות ומשרדים
  • אודיטוריום
  • מרכז הדרכה
  • מרכז תקשוב

הפרויקט מתנהל במרכז עירוני סואן בסמוך למשרדים פעילים ומבוצע בשיטת "DBOT"  שבה היזם שזכה בפרויקט (אפריקה ישראל ודניה סיבוס) מתכנן, מקים ומפעיל את הבניין לתקופה ארוכה. תפנית מבצעת בקרת תכנון על יועצי הקבלן ומפקחת באופן הדוק על העבודות באתר.

בנוסף על השימושים שהובאו כאן, הפרויקט כולל שטחי מסחר ועבודות פיתוח נופי להתחברות עם המרחב העירוני.