הרשות לפיתוח ירושלים, הינה רשות ממשלתית הפועלת בתחומים מגוונים לקידום העיר ירושלים, בין היתר באמצעות ייזום, תכנון וביצוע פרויקטים עירוניים בעלי משמעות רחבה.

מתחם מגרש הרוסים בירושלים נמצא בין הרחובות יפו, שבטי ישראל והלני המלכה, ובסמוך לקריית העירייה בירושלים.

תכנית המתאר למתחם מגרש הרוסים משלבת שימור מבנים היסטוריים תוך מתן הזדמנות לפיתוח ובנית אלפי מ"ר של מלונות ומגורים.

מתוקף תכנית זו הוקמו מבנים רבים בעשור האחרון (ראשית שנות האלפיים).