ביבים ראשיים מערב ירושלים

מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע"מ הוקמה כדי לטפל בשפכי ירושלים. באחריותה לתכנן, לתפעל ולתחזק את מכוני הטיהור של ירושלים.

הפרויקט בוצע באגני נחל שורק ונחל רפאים במטרה לנקז את שפכי אזור דרום-מערב ירושלים אל מכון הטיהור באגן נחל שורק.

הפרויקט כלל כריית מנהרה באורך של 2.1 ק"מ וברוחב של כ-6 מ' והנחת קו פלדה בקוטר של מטר אחד בתוכה, המשמש להולכת השפכים מאגן נחל רפאים אל קו ההולכה בנחל שורק. והנחת צינור אסבסט-צמנט בקוטר של 1.4 מ' להולכת השפכים של אגן שורק ורפאים מערבה, לאורך של כ-10 ק"מ עד למכון הטיהור.