בית העצמאות

מוזאון ארץ ישראל בתל אביב זכה במכרז להפעלת פרויקט חידוש בית העצמאות וניהולו. זהו פרויקט הדגל של אגף המורשת במשרד ראש הממשלה, אגף שייעודו הוא לשקם את נכסי המורשת, לשדרגם ולהעצימם ולהבטיח כי יישמרו לדורות הבאים.המבנה הוקם כחלק משכונת אחוזת בית בשנת 1909 ושימש כביתם הפרטי של מאיר וצינה דיזינגוף. במהלך השנים עבר הבית שינויים סגנוניים רבים, ביניהם הסגנון האקלקטי בשנות ה-20, הסגנון הבין-לאומי בשנות ה-30 והסגנון הבין-לאומי המאוחר בשנות ה-50.

במהלך השנים תרם דיזינגוף חלקים מהבית כדי לאפשר את הקמתו של מוזאון תל אביב לאומנות. לאחר פטירתו של דיזינגוף הוקדש הבניין כולו למטרה זאת.

בבניין זה, ששימש כמוזאון תל אביב לאומנות, הכריז דוד בן גוריון ביום שישי, ה' באייר התש"ח-1948 על הקמת מדינת ישראל.
בשנת התשס"ט-2009 נחקק בכנסת חוק בית העצמאות ובו נאמר בין היתר:

"מטרתו של חוק זה לשחזר ולשמר את הבניין שבו הוכרזה עצמאות ישראל בהיותו בעל חשיבות לאומית והיסטורית בתולדות העם והמדינה, ולהקים בו למען הציבור מוזיאון לתולדות עם ישראל בארץ ישראל… מקום מושבו של בית העצמאות הוא בשׂדרות רוטשילד 16 בתל אביב-יפו, בבניין שבו הוכרזה עצמאות ישראל."

לצורך מימוש הפרויקט הוגשה תוכנית מתאר בסמכות מקומית אשר מתוקפה אפשר להוסיף מרתף לבניין ולבצע התאמות בחזיתות.
שטח המבנה המקורי המיועד לשימור (מעל הקרקע) הוא 1,200 מ"ר.

שינויי השטחים מעל הקרקע מזעריים, וכוללים בעיקר הסרת חלקים שלא היו חלק מהבניין בעת הכרזת המדינה וכן תוספת של גרם מדרגות ופיר מעליות. כמו כן, ייבּנו מרתפים תת-קרקעיים חדשים.

לצורך הקמת המרתפים התת-קרקעיים יהיה צורך בתימוך זמני של השלד הקיים, כך שיהיה אפשר לחפור את המרתפים מתחת למבנה הקיים ולבססו על גבי הקונסטרוקציה החדשה. כמו כן, יבוצעו עבודות שימור מורכבות ועבודת גמר ומערכות להקמת אולמות ושטחי תצוגה.

הבניין הוא ציון דרך חשוב בהקמת העיר תל אביב ובהקמתה של מדינת ישראל, ועם השלמת הפרויקט יהיה לאחד מאתרי המורשת החשובים בארץ.

 

שלב ההקמה יוצא לדרך לאחר 4 שנות תכנון ורישוי.