גבעת הקומונה

מוריה – חברה לפיתוח ירושלים הוקמה בשנת 1986, ועוסקת מאז בפיתוח תשתיות בירושלים.

שכונת גבעת הקומונה נמצאת בצפון ירושלים, במתחם ששכן בו בעבר גן החיות התנ"כי. בשלב הראשון של הפרויקט הוכנה תוכנית מתאר שייעדה את שטחי גן החיות לשעבר למגרשי מגורים ומסחר ולגינת משחקים גדולה.על פי התוכנית הזאת מומשה הקרקע, והתמורה הכספית שימשה לבניית גן החיות התנכ"י החדש בדרום מערב העיר. שלב זה הושלם בשנת 1995.
בעת שיווק הקרקע גבתה חברת מוריה, החברה המפתחת מטעם מינהל מקרקעי ישראל, מהיזמים כספי פיתוח, ובכספים האלה מומשו עבודות הפיתוח בשטחים הציבוריים: נבנו כבישים, מדרכות, שבילים להולכי רגל וגינת משחקים בשטח של דונמים רבים.
נוסף על תפקידי הניהול, התיאום והפיקוח על עבודות הפיתוח בשטחים הציבוריים ניהלה תפנית וינד את שיווק המגרשים, והפעילה בקרה על היזמים.