חניון כיכר הלאום

הרשות לפיתוח ירושלים, הינה רשות ממשלתית הפועלת בתחומים מגוונים לקידום העיר ירושלים, בין היתר באמצעות ייזום, תכנון וביצוע פרויקטים עירוניים בעלי משמעות רחבה
חניון כיכר הלאום שוכן בקריית הלאום בירושלים
בחניון כ-1,800 מקומות חנייה לכלי רכב פרטיים ולאוטובוסים, וכ-2,000 מ"ר למרכז מסחרי, לשימוש העובדים והמבקרים בקריית הממשלה ובסביבותיה
הפרויקט מומש באמצעות יזם פרטי בשיטת ה-D.B.O.T (Design – Build – Operate – Transfer) להשכרה ולהפעלה לזמן מוגבל, ולאחר מכן יועבר המתקן מבעלות היזם לבעלות משרד האוצר.