מכון שכטר למדעי היהדות

מכון שכטר למדעי היהדות הינו מכון אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל ומטרותיו חקר היהדות, לימוד והנחלת מדעי היהדות בגישה שוויונית ופלורליסטית, תוך הדגשת משמעותם ויישומם בחיים המודרניים.

המכון ממוקם בגבו של מוזיאון ישראל, בשנת 2003 הוכנה פרוגרמה להקמת קמפוס חדש למכון, ובו ארבעה אגפים עיקריים: בניין כיתות, בניין מנהלה, בית המדרש וספרייה.

מתוך התכנית הכוללת עד כה הוקם בניין הכיתות וכן בוצעו עבודות פיתוח השטח וחנייה פתוחה.