המבנה הינו בן חמש קומות, בו שוכנות מעבדות המכון לביקורת ותקנים של משרד הבריאות ומעבדות מרכזיות.

המבנה הינו מבנה מעבדות מורכב, המכיל מערכות אלקטרו-מכאניות מתוחכמות לרבות חדרים סטריליים, בקרת טמפרטורה ולחות בדיוק גבוה מאד, מערכות גזים נקיים ומנדפים.