מערכת איסוף וטיפול בשפכים – אגנים מערביים (שורק ורפאים)

תכנית האב של הפרויקט כוללת: קו ביוב מאסף המוביל את השפכים מאגן נחל שורק ומאגן נחל רפאים אל מכון הטיהור החדש, במסגרת הפרויקט הוכנו תכנית אב ותכנית מתאר מחוזית, המכילות את כל שטחי מערכת קווי ההולכה ומכון טיהור השפכים, התכניות קיבלו את כל האישורים הסטטוטוריים הנדרשים, לרבות את אישור תסקיר ההשפעה על הסביבה, הפרויקט מומש בשלושה חלקים

• מכון טיהור השפכים המערבי – בוצע בשיטת ה-D.B.O.T, ומומן על ידי הלוואה באישור משרד האוצר ועל ידי מענק מטעם פרויקט הביוב.
• מנהרת קו הולכת הביוב ודרך שירות לרכב – המנהרה יוצאת מאגן נחל רפאים ומגיעה עד אגן נחל שורק, ואורכה כ-2.1 ק"מ.
• מערכת קווי ההולכה – באורך של כ-8 ק"מ, המתחילה במנהרת הביוב ומסתיימת במכון הטיהור, ובכלל העבודות לשיקום הנוף לאורך נחל שורק.