מערכת איסוף וטיפול בשפכים – האגנים המזרחיים (אוג, קדרון ודרגות)

מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע"מ

הוקמה כדי לטפל בשפכי ירושלים. באחריותה לתכנן, לתפעל ולתחזק את מכוני הטיהור של ירושלים.
התוכנית נותנת פתרון כולל לבעיית השפכים שממזרח לקו פרשת המים, המתנקזים בשני מאספים ראשיים לנחלים אוג וקדרון, הקמת שני מכוני טיהור במוצא מאספי השפכים – מכון אוג ומכון קדרון, כאשר מכון טיהור אוג הוקם על גדת הנחל, סמוך למישור אדומים ובתחום השיפוט של עיריית מעלה אדומים.
בשלב הראשון מתוכנן מכון אוג לטפל בספיקה ממוצעת של כ – 56,000 מ"ק שפכים ביממה. מי הקולחין המטוהרים מיועדים ברובם להשקיה חקלאית בצפון ים המלח.
קו סילוק עד ים המלח כבר הושלם, והוא מסתיים במתקני קליטה להשקיה ובהם מאגר ויסות ותחנות שאיבה של מי הקולחין לשדות של יישובי צפון ים המלח.
לשם מימוש התוכנית בוצעה הנחת קו לחץ לסילוק הצינור עשוי פלדה. קוטרו 12 אינץ' ואורכו כ-25 ק"מ. תחילתו של הקו בשכונות שמצפון-מזרח לירושלים וסופו במאגר האוג – מאגר שפכים פתוח, סמוך לאלמוג, בחופו הצפוני של ים המלח.
את הקו הניחו בשלושה שלבים, השלב הראשון ב-1988 והאחרון – ב-1996.
הפרויקט הציב אתגרים הנדסיים מורכבים בשל מפל הלחצים הגבוה שבין הרי ירושלים, (כ-600 מ' מעל פני הים), ובין מאגר האוג (כ-350 מ' מתחת לפני הים).
הואיל ותוואי הקו עובר בשטח של שמורת הטבע נחל אוג, ביצוע העבודות נעשה באופן הפגיעה בשטחים הסמוכים לתוואי הקו תהיה מזערית. העבודה לוותה בפיקוח צמוד של רשות שמורות הטבע והגנים