משרד המשפטים

משרד המשפטים מוקם באמצעות מִנהלת הבינוי הממשלתי שהיא הזרוע הביצועית של משרד האוצרהחשב הכללי והדיור הממשלתי ואחראית להקמת קריות הממשלה ובתי משפט.

למשרד נדרשים שטחים בנויים בהיקף נרחב פיזיים, מטרתו העיקרית של הפרויקט היא לתת מענה לחלק הארי של  צרכי המשרד הראשי ולהפכו למבנה העיקרי של המשרד במקום זה הנמצא כיום ברחוב צלאח א-דין בירושלים.

הפרויקט ממוקם בצומת הרחובות ולפסון ונתנאל לורך   בקריית בן גוריון, בסמיכות למשרד ראש הממשלה ולמשרדי ממשלה נוספים.

הפרויקט מוקם בשיטת "DBOT"  שבה היזם שזכה בפרויקט (אפריקה נכסים ודניה סיבוס) מתכנן, מקים ומפעיל את הבניין לתקופה ארוכה. תפנית מייצגת את המנהלת ומבצעת מטעמה בקרת תכנון ופיקוח על העבודות באתר.

תכולת הפרויקט:

המתחם כולל משרדים לכ-1840 עובדים וחנייה תת קרקעית לכ 650 משתמשים.

שימושיו העיקריים של המבנה:

  • לשכות, משרדים וחדרי ישיבות
  • אודיטוריום
  • חלל עבודה שיתופי וספריה
  • גלריות
  • מרכז הדרכה
  • מרכז תקשוב

בנוסף כולל הפרויקט הקמת שטחי מסחר וביצוע עבודות פיתוח נופי להשתלבות במרחב העירוני.

 

במהלך הפרויקט הוגשה ואושרה תכנית מתאר נקודתית המאפשרת הוספת 3 קומות במגדל וגשר בן שתי קומות המגשר בין שני אגפי הפרויקט על מנת לאפשר הוספת 3,250 מ"ר  לצרכי המשרד.

הפרויקט נמצא בשלבי ביצוע מתקדמים ואכלוסו צפוי במהלך החציון הראשון של  שנת 2022.