מתחם משרד החוץ הישן, ירושלים

הרשות לפיתוח ירושלים, הינה רשות ממשלתית הפועלת בתחומים מגוונים לקידום העיר ירושלים, בין היתר באמצעות ייזום, תכנון וביצוע פרויקטים עירוניים בעלי משמעות רחבה.
מוריה – חברה לפיתוח ירושלים הוקמה בשנת 1986, ועוסקת מאז בפיתוח תשתיות בירושלים.
המתחם נמצא במרכז ירושלים, סמוך לקריית הלאום, במקום בו שכנו בעבר בנייני משרד החוץ.
התוכנית מאפשרת הקמה של כ-700 יחידות דיור, ובנוסף מבני ציבור, מוסדות, מלונות, חנויות ומשרדים.
כמו כן, כוללת התוכנית פיתוח כבישים ושצ"פים בכל המתחם.
בנוסף, ניהלה תפנית את העבודות לפינוי המתחם ועבודות להכשרת דרכים ומגרשים בשלב א'.