קריית העירייה, ירושלים – כיכר ספרא

מוריה – חברה לפיתוח ירושלים הוקמה בשנת 1986, ועוסקת מאז בפיתוח תשתיות בירושלים.

קריית העירייה בירושלים קיבצה את כל משרדי העירייה אשר היו פזורים קודם בכל חלקי העיר למתחם אחד.

התכנית כללה הקמת חניון כיכר ספרא, המבנה המרכזי שמעליו, מבנים חדשים נוספים ושיפוץ ושימור מבנים היסטוריים לצורך הקמתם בהתאם לדרישות העירייה.

הפרויקט בוצע בשיטת תכנון וביצוע ה-D.B.

לאחר שהושלם כמחצית מן הפרויקט, עבר ניהול הפרויקט מהיזם הפרטי שניהל אותו בשיטת ה-D.B לחברת מוריה עד להשלמתו המלאה.

הפרויקט מהווה את אחד מפרויקטי הדגל בירושלים אשר שינה מן הקצה אל הקצה את המתחם כולו בואכה העיר העתיקה, וכן את רמת השרות שעיריית ירושלים מעניקה לתושביה הבאים לקבל את השירותים העירוניים העיקריים במקום מרכזי אחד.