Skip to main content
יד ושם – מערך הכניסה

יד ושם – מערך הכניסה

גן החלומות ירושלים

גן החלומות ירושלים

המגדל הקרדיו וסקולרי החדש, מבנה ממוגן תל השומר

המגדל הקרדיו וסקולרי החדש, מבנה ממוגן תל השומר

הביטוח הלאומי – מבנה הנהלה וסניף ירושלים

מרכז מבקרים שלב ב' בשפד"ן (חממה אקולוגית)

המרכז הארצי לסימולציה רפואית, תל השומר

המרכז הארצי לסימולציה רפואית, תל השומר

הארכיון הציוני – שיפוץ המבנה הקיים

הארכיון הציוני – שיפוץ המבנה הקיים

הארכיון הציוני – מבנה חדש

הארכיון הציוני – מבנה חדש

קונסרבטוריון הסדנה ירושלים

קונסרבטוריון הסדנה ירושלים

מעבדות למחקר רב תחומי בבניין 42

מעבדות למחקר רב תחומי בבניין 42

מכון ויצמן- בניין אנדרה דלורו לחומרים מתקדמים וחכמים

מכון ויצמן- בניין אנדרה דלורו לחומרים מתקדמים וחכמים

מִנהל המחקר למדעי האדמה והים (המכון הגֵאולוגי)

מִנהל המחקר למדעי האדמה והים (המכון הגֵאולוגי)

הדסה עין-כרם: מגדל האשפוז ע"ש שרה ווטסמן דוידסון

הדסה עין-כרם: מגדל האשפוז ע"ש שרה ווטסמן דוידסון

בית הפגודה

בית הפגודה

הביתן היהודי באושוויץ

הביתן היהודי באושוויץ

בית העצמאות

בית העצמאות

אונ' בן גוריון – בניין פקולטה לכימיה

אונ' בן גוריון – בניין פקולטה לכימיה

בית הידידות

בית הידידות

מערת צדקיהו

מערת צדקיהו

המרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת

המרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת

משרד המשפטים

משרד המשפטים

מרכז רפואי רבין– חניון ממוגן, חדר מיון ומגדל אישפוז

מרכז רפואי רבין– חניון ממוגן, חדר מיון ומגדל אישפוז

בית אבי חי

בית אבי חי

קריית העירייה, ירושלים – כיכר ספרא

קריית העירייה, ירושלים – כיכר ספרא

מרכז אילזה כץ לננוטכנולוגיה

מרכז אילזה כץ לננוטכנולוגיה

בית שץ

בית שץ

טדי – יציע דרומי

טדי – יציע דרומי

מרכז ימק"א הבינלאומי

מרכז ימק"א הבינלאומי

שצ"פ מלון ארץ ישראל

שצ"פ מלון ארץ ישראל

המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל

המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל

קרן קלור

קרן קלור

אונ' בן גוריון – מערך כניסה ובידוק – שער הידע

אונ' בן גוריון – מערך כניסה ובידוק – שער הידע

משולש עטרות – תבע

משולש עטרות – תבע

בית מיחא ירושלים

בית מיחא ירושלים

גן החיות התנ"כי על שם טיש

גן החיות התנ"כי על שם טיש

התאמת משרדים – מנהל הדיור המשלתי – לווי פרויקטים

התאמת משרדים – מנהל הדיור המשלתי – לווי פרויקטים

בית הספר לתלמידי חול

בית הספר לתלמידי חול

תוכנית מתאר לקריית הלאום תב"ע 4300

נת"צ כביש 1:מעלה אדומים מחסום א-זעיים

נת"צ כביש 1:מעלה אדומים מחסום א-זעיים

בצלאל, האקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

בצלאל, האקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

יד ושם – מבואת כניסה

יד ושם – מבואת כניסה

יד ושם – מכלול מוזיאלי

יד ושם – מכלול מוזיאלי

משרד המשפטים –  דוד המלך 20, ירושלים

משרד המשפטים – דוד המלך 20, ירושלים

מתחם הרכס

מתחם הרכס

בית שי עגנון

בית שי עגנון

תוכנית אב למחנה המעפילים בעתלית

תוכנית אב למחנה המעפילים בעתלית

תכנית מתאר שער מזרח

תכנית מתאר שער מזרח

האקדמיה למוזיקה ומחול על שם רובין

האקדמיה למוזיקה ומחול על שם רובין

בית הספר להוראת השואה ביד ושם

בית הספר להוראת השואה ביד ושם

בית ספר קשת

בית ספר קשת

מרכז הספורט על שם לרנר

מרכז הספורט על שם לרנר

מרכז מורשת מנחם בגין

מרכז מורשת מנחם בגין

בית מלם מערכות

בית מלם מערכות

מוזיאון מגדל דוד

מוזיאון מגדל דוד

מערכת הכבישים בדרום-מערב ירושלים

מערכת הכבישים בדרום-מערב ירושלים

מטע"מ, מרכז טכנולוגי עתיר מדע

מטע"מ, מרכז טכנולוגי עתיר מדע

כביש 90 בקטע: 339 עד 343

כביש 90 בקטע: 339 עד 343

כביש שמגר-גולדה

כביש שמגר-גולדה

ביבים ראשיים מערב ירושלים

ביבים ראשיים מערב ירושלים

מתחם משרד החוץ הישן, ירושלים

מתחם משרד החוץ הישן, ירושלים

חניון כיכר הלאום

חניון כיכר הלאום

נווה המוזאון פיתוח ותשתיות

נווה המוזאון פיתוח ותשתיות

גבעת הקומונה

גבעת הקומונה

אוניברסיטת בן-גוריון – מכונים למחקר שימושי

אוניברסיטת בן-גוריון – מכונים למחקר שימושי

מערכת איסוף וטיפול בשפכים – האגנים המזרחיים (אוג, קדרון ודרגות)

מערכת איסוף וטיפול בשפכים – אגנים מערביים (שורק ורפאים)

מערכת איסוף וטיפול בשפכים – אגנים מערביים (שורק ורפאים)

בית הלוחם

בית הלוחם

אזור תעשייה – גבעת שאול ג'

אזור תעשייה – גבעת שאול ג'

הרכבת הקלה

הרכבת הקלה

מתחם מגרש הרוסים

מתחם מגרש הרוסים

מתחם צומת בייט

מתחם צומת בייט

יד ושם 2001 – תוכנית אב

יד ושם 2001 – תוכנית אב

מכון שכטר למדעי היהדות

מכון שכטר למדעי היהדות

מרפאת מקור ברוך

מרפאת מקור ברוך

מעבדות לאומיות משרד הבריאות

מעבדות לאומיות משרד הבריאות

הרחבת מושב נס הרים

הרחבת מושב נס הרים

הגן הטכנולוגי במנחת

הגן הטכנולוגי במנחת

אתר ההנצחה בגבעת התחמושת

אתר ההנצחה בגבעת התחמושת

בניין אלון לטכנולוגיה עילית

בניין אלון לטכנולוגיה עילית

מרפאת בית הקופטים

מרפאת בית הקופטים

בניין ארכיון וספרייה ביד ושם

בניין ארכיון וספרייה ביד ושם

אכסניית נוער רבין, נווה גרנות ירושלים

אכסניית נוער רבין, נווה גרנות ירושלים

אופיר אופטרוניקה

אופיר אופטרוניקה

בית המדפיס הממשלתי

בית המדפיס הממשלתי