המגדל הקרדיו וסקולרי החדש, מבנה ממוגן תל השומר

המגדל הקרדיו וסקולרי החדש, מבנה ממוגן תל השומר

המרכז הארצי לסימולציה רפואית, תל השומר

המרכז הארצי לסימולציה רפואית, תל השומר

הדסה עין-כרם: מגדל האשפוז ע"ש שרה ווטסמן דוידסון

הדסה עין-כרם: מגדל האשפוז ע"ש שרה ווטסמן דוידסון

מרכז רפואי רבין– חניון ממוגן, חדר מיון ומגדל אישפוז

מרכז רפואי רבין– חניון ממוגן, חדר מיון ומגדל אישפוז

בית הלוחם

בית הלוחם

מרפאת מקור ברוך

מרפאת מקור ברוך

מעבדות לאומיות משרד הבריאות

מעבדות לאומיות משרד הבריאות

מרפאת בית הקופטים

מרפאת בית הקופטים