הארכיון הציוני – שיפוץ המבנה הקיים

בית הפגודה

הביתן היהודי באושוויץ

בית העצמאות

מרכז ימק"א הבינלאומי

משרד המשפטים – דוד המלך 20, ירושלים

בית שי עגנון

תוכנית אב למחנה המעפילים בעתלית

יד ושם 2001 – תוכנית אב

אתר ההנצחה בגבעת התחמושת

בית המדפיס הממשלתי