הארכיון הציוני – שיפוץ המבנה הקיים

הארכיון הציוני – שיפוץ המבנה הקיים

בית הפגודה

בית הפגודה

הביתן היהודי באושוויץ

הביתן היהודי באושוויץ

בית העצמאות

בית העצמאות

מרכז ימק"א הבינלאומי

מרכז ימק"א הבינלאומי

משרד המשפטים –  דוד המלך 20, ירושלים

משרד המשפטים – דוד המלך 20, ירושלים

בית שי עגנון

בית שי עגנון

תוכנית אב למחנה המעפילים בעתלית

תוכנית אב למחנה המעפילים בעתלית

יד ושם 2001 – תוכנית אב

יד ושם 2001 – תוכנית אב

אתר ההנצחה בגבעת התחמושת

אתר ההנצחה בגבעת התחמושת

בית המדפיס הממשלתי

בית המדפיס הממשלתי