ניהול ביצוע

בתחום זה נוסף עוד נדבך לניהול הפרויקט – ריבוי קבלנים, מכרזים רבים ולקוח שאינו קשור רק עם קבלן אחד אלא עם קבלנים וספקים רבים בצורת התקשרות מורכבת. במקרים כאלה צריך לנהל אחרת את הליכי המכרזים ואת הביצוע באתר. זה לא מתאים לכל מזמין ולא לכל פרויקט אבל כשיש צורך – זאת ההתמחות שלנו בתפנית.

הארכיון הציוני – שיפוץ המבנה הקיים

הארכיון הציוני – מבנה חדש

בית הפגודה

הביתן היהודי באושוויץ

בית העצמאות

בית הידידות

מרכז רפואי רבין– חניון ממוגן, חדר מיון ומגדל אישפוז

בית אבי חי

מרכז אילזה כץ לננוטכנולוגיה

גן החיות התנ"כי על שם טיש

יד שם – מבואת כניסה

משרד המשפטים – דוד המלך 20, ירושלים

בית שי עגנון

מרכז הספורט על שם לרנר

מוזיאון מגדל דוד

כביש שמגר-גולדה

מערכת איסוף וטיפול בשפכים – האגנים המזרחיים (אוג, קדרון ודרגות)

מכון שכטר למדעי היהדות

אתר ההנצחה בגבעת התחמושת

בית המדפיס הממשלתי