ניהול ביצוע

בתחום זה נוסף עוד נדבך לניהול הפרויקט – ריבוי קבלנים, מכרזים רבים ולקוח שאינו קשור רק עם קבלן אחד אלא עם קבלנים וספקים רבים בצורת התקשרות מורכבת. במקרים כאלה צריך לנהל אחרת את הליכי המכרזים ואת הביצוע באתר. זה לא מתאים לכל מזמין ולא לכל פרויקט אבל כשיש צורך – זאת ההתמחות שלנו בתפנית.
בית הפגודה

בית הפגודה

הביתן היהודי באושוויץ

הביתן היהודי באושוויץ

בית העצמאות

בית העצמאות

בית הידידות

בית הידידות

מרכז רפואי רבין– חניון ממוגן, חדר מיון ומגדל אישפוז

מרכז רפואי רבין– חניון ממוגן, חדר מיון ומגדל אישפוז

בית אבי חי

בית אבי חי

מרכז אילזה כץ לננוטכנולוגיה

מרכז אילזה כץ לננוטכנולוגיה

גן החיות התנ"כי על שם טיש

גן החיות התנ"כי על שם טיש

יד שם – מבואת כניסה

יד שם – מבואת כניסה

משרד המשפטים –  דוד המלך 20, ירושלים

משרד המשפטים – דוד המלך 20, ירושלים

בית שי עגנון

בית שי עגנון

מרכז הספורט על שם לרנר

מרכז הספורט על שם לרנר

מוזיאון מגדל דוד

מוזיאון מגדל דוד

כביש שמגר-גולדה

כביש שמגר-גולדה

מערכת איסוף וטיפול בשפכים – האגנים המזרחיים (אוג, קדרון ודרגות)

מכון שכטר למדעי היהדות

מכון שכטר למדעי היהדות

אתר ההנצחה בגבעת התחמושת

אתר ההנצחה בגבעת התחמושת

בית המדפיס הממשלתי

בית המדפיס הממשלתי