התאמת משרדים – מנהל הדיור המשלתי – לווי פרויקטים

מִנהל הדיור הממשלתי הוא יחידה בחטיבת הנכסים, הרכש והלוגיסטיקה באגף החשב הכללי במשרד האוצר. המִנהל מופקד בין היתר על מציאת פתרונות דיור למשרדי ממשלה וליחידות הסמך (למעט משרד הביטחון), על ניהול נכסי המדינה בתחום המקרקעין המשמשים את משרדי הממשלה, וכן על נכסים שאינם בבעלות המדינה.

המִנהל פועל בכמה אפיקים: רכישת מבנים המשמשים את משרדי הממשלה ויחידות הסמך או שכירת מבנים בעבורם, בניית מבנים, מכירתם, השכרתם ואחזקתם.
כחלק מפעילות המנהל למתן פתרונות דיור זמניים וקבועים למשרדי הממשלה השונים תפנית ניהול בניה משמשת כמלווה פרויקטים בהתאמות שכירות שונות ובהיקפים שונים.

תפקידה של תפנית כנציגת המזמין הוא ללוות את העבודות המתוכננות והמתבצעות בנכסים ששוכר מנהל הדיור הממשלתי עבור משרדי הממשלה.
כנציגי המזמין משתתפים נציגי תפנית בכל התהליך החל מאיתור הנכס, משא ומתן עם בעלי הנכס, בחירת הנכס המתאים לשכירות, ליווי שלבי התכנון בתיאום עם היחידות השונות והמשכירים, ליווי הביצוע, בקרת תקציב ולוחות זמנים, תיאום והשגת כל האישורים הנדרשים עד לאכלוס המושכר לשביעות רצונם המלא של מנהל הדיור הממשלתי והמשתמש.

על מנת לייצג את המזמין צריכה תפנית להגדיר בנוסף לדרישות התכנון הרגילות גם את דרישות הביטחון והמחשוב של היחידות השונות והכל בהתאם לאופי שלהן. לשם כך נדרשת התייחסות פרטנית לצרכיו המיוחדים של כל משתמש, זאת מעבר לטיפול ביתר הנושאים התכנוניים וההנדסיים.

להלן רשימה חלקית של היחידות ומשרדי הממשלה בהם טיפלה ומטפלת תפנית כנציגת מנהל הדיור הממשלתי:
• משרד הבריאות
• משרד הרווחה
• משרד המשפטים
• מנהל התכנון
• משטרת ישראל
• משרד האוצר
• שדה התעופה רמון בתמנע
• משרד התיירות
• משרד השיכון
• ועוד.